Praktijk voor Natuurgeneeskundige Therapie

Tarieven

Consult in de praktijk                          €  30,–

Afstandsbehandeling                           €  30,–

Consult bij cliënt thuis                         €  40,–  (in noodgevallen en alleen binnen Zoetermeer)

De behandelingen vinden plaats tegen contante betaling.

De tarieven zijn zijn maximumtarieven en vrijgesteld van BTW.

Gemaakte afspraken dienen minimaal 24 uur van tevoren te worden afgezegd. Indien dit niet tijdig is gebeurd, zal de prijs van een consult worden doorberekend. 

De meeste zorgverzekeraars vergoeden mijn behandelingen. Voor een lijst van die zorgverzekeraars en de hoogte van de vergoedingen kunt u kijken op de website van de VBAG, www.vbag.nl of controleer uw polisvoorwaarden.