Praktijk voor Natuurgeneeskundige Therapie

Beroepsvereniging

Samen met ongeveer zestienhonderd op HBO-niveau opgeleide collega’s, ben ik aangesloten bij de beroepsvereniging ‘VBAG’ (www.vbag.nl). Mijn registratienummer: 22112080.

This image has an empty alt attribute; its file name is VBAG-affiche.png

Als erkend therapeut ben ik verplicht mij regelmatig te laten bijscholen en ik ben ingeschreven bij de RBCZ/TCZ, het Register Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg/Tuchtrecht Complementaire Zorg (www.rbcz.nl). Hiermee conformeer ik mij aan het onafhankelijk klacht- en tuchtrecht voor de natuurgerichte gezondheidszorg van het TCZ.

Mijn licentienummer: 201098R.

Voor eventuele klachten over de behandeling kan de cliënt zich wenden tot de klachtencommissie van de beroepsorganisatie van de therapeut, de Vereniging ter Bevordering van Alternatieve Geneeswijzen (VBAG) of tot de Stichting Tuchtrecht Beroepen Natuurlijke Gezondheidszorg (TCZ).