Praktijk voor Natuurgeneeskundige Therapie

VVET

 

Samen met ongeveer driehonderd op HBO-niveau opgeleide collega’s, ben ik aangesloten bij de beroepsvereniging ‘VVET’ (www.vvet.nl).

Het ‘VVET’ bestaat sinds 1 januari 2017 en is een samengaan van de beroepsverenigingen NFPN (waarvan ik 30 jaar lid ben geweest), NVGN, VAG en BHET.

Als erkend therapeut zijn we verplicht ons regelmatig te laten bijscholen en wij zijn ingeschreven bij de RBCZ/TCZ, het Register Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg/Tuchtrecht Complementaire Zorg (www.rbcz.nl). Hiermee conformeren wij ons aan het onafhankelijk klacht- en tuchtrecht voor de natuurgerichte gezondheidszorg van het TCZ.